la glorieta

Tylko w sezonie letnim /maj/czerwiec ⇒ sierpień/wrzesień/.

Day Sunday

Address 34 A Św. Marka str.

Cafe Art. Gallery Zakopianka

Time 7 pm – 10 pm

Music traditional

Host  Ania & Marcin

Entrance fee 5 PLN

Dress code classic/comfortable

In case of uncertain weather please contact

with 603 445 141 or www.tango.krakow.pl

Día Domingo

Dirección calle Św. Marka n° 34 A

Cafe Art. Gallery Zakopianka

Horarios 19:00 – 22:00 

Música tradicional

Dueños Ania y Marcin 

Entrada 5 PLN 

Código de vestir clásico/comodo

Si tiene dudas por el tiempo contacte por favor por 603 445 141

o www.tango.krakow.pl

Dzień Niedziela

Adres Św. Marka 34 A

Cafe Art. Gallery Zakopianka

Czas 19:00 – 22:00 

Muzyka tradycyjna

Gospodarze  Ania & Marcin

Wstęp 5 PLN

Dress code klasycznie/wygodnie

W razie wątpliwości pogodowych proszę o kontakt

pod 603 445 141 lub www.tango.krakow.pl

+ English

Day Sunday

Address 34 A Św. Marka str.

Cafe Art. Gallery Zakopianka

Time 7 pm – 10 pm

Music traditional

Host  Ania & Marcin

Entrance fee 5 PLN

Dress code classic/comfortable

In case of uncertain weather please contact

with 603 445 141 or www.tango.krakow.pl

+ Español

Día Domingo

Dirección calle Św. Marka n° 34 A

Cafe Art. Gallery Zakopianka

Horarios 19:00 – 22:00 

Música tradicional

Dueños Ania y Marcin 

Entrada 5 PLN 

Código de vestir clásico/comodo

Si tiene dudas por el tiempo contacte por favor por 603 445 141

o www.tango.krakow.pl

+ Polski

Dzień Niedziela

Adres Św. Marka 34 A

Cafe Art. Gallery Zakopianka

Czas 19:00 – 22:00 

Muzyka tradycyjna

Gospodarze  Ania & Marcin

Wstęp 5 PLN

Dress code klasycznie/wygodnie

W razie wątpliwości pogodowych proszę o kontakt

pod 603 445 141 lub www.tango.krakow.pl

222