miloo
Milonga Tradicional w Por Fiesta Club nawiązuje do okresu na Złotej Ery Tanga, które przypadają na lata 30. i 40. ubiegłego wieku. To czas wielkiego rozkwitu muzyki i kultury tanga. To także czasy wytwornych mężczyzn i  eleganckich kobiet. Czasy, w których dumą były nienaganne maniery.

 

Takie wieczory chcemy tworzyć, wytworne i eleganckie, gdzie tango tańczone jest ze smakiem. Nic ze sztywnej etykiety, tylko szyk i dobre maniery.

Day Saturday /every two weeks/

Address 17 Warszawska str., 1st floor

Time 9 pm – 1 am

Music traditional

Host  Amelia & invited TDj

Entrance fee 10 PLN pay at the bar

Dress code classic/elegant

Contact (+48) 516 175 284 // office@porfiestaclub.com

Día Sábado /cada dos semanas/

Dirección calle Warszawska n° 17, 1er piso

Horarios 21:00 – 01:00 

Música tradicional

Dueños Amelia y TDj invitados 

Entrada 10 PLN pagada en el bar

Código de vestir clásico/elegante

Contacto (+48) 516 175 284 // office@porfiestaclub.com

Dzień Sobota /co dwa tygodnie/

Adres ul. Warszawska 17, I piętro

Czas 21:00 – 01:00 

Muzyka tradycyjna

Gospodarze  Amelia & zaproszeni TDj-e

Wstęp 10 PLN płatny w barze

Dress code klasycznie/elegancko

Kontakt (+48) 516 175 284 // office@porfiestaclub.com

+ English

Day Saturday /every two weeks/

Address 17 Warszawska str., 1st floor

Time 9 pm – 1 am

Music traditional

Host  Amelia & invited TDj

Entrance fee 10 PLN pay at the bar

Dress code classic/elegant

Contact (+48) 516 175 284 // office@porfiestaclub.com

+ Español

Día Sábado /cada dos semanas/

Dirección calle Warszawska n° 17, 1er piso

Horarios 21:00 – 01:00 

Música tradicional

Dueños Amelia y TDj invitados 

Entrada 10 PLN pagada en el bar

Código de vestir clásico/elegante

Contacto (+48) 516 175 284 // office@porfiestaclub.com

+ Polski

Dzień Sobota /co dwa tygodnie/

Adres ul. Warszawska 17, I piętro

Czas 21:00 – 01:00 

Muzyka tradycyjna

Gospodarze  Amelia & zaproszeni TDj-e

Wstęp 10 PLN płatny w barze

Dress code klasycznie/elegancko

Kontakt (+48) 516 175 284 // office@porfiestaclub.com

222